Isocialisti.eu
Stron w katalogu: 420 | Czeka na dodanie: 0
Katalog działa od: 2011-07-21 | Backlinks: 3,873 |
isocialisti

Polecane: Eu-netbusiness | Inforoom | Pilatess

Biznes i ekonomia
Dom i ogród
Edukacja i nauka
Firmy wg branż
Inne
Internet i komputery
Kultura i sztuka
Miasta
Motoryzacja
Prawo i społeczeństwo
Produkcja przemysłowa
Reklama i marketing
Rozrywka
Sport
Turystyka
Zdrowie i uroda
URL:
http://www.falowniki.info
Data:
2015-01-12

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Instrukcje do falowników

Zasada odpylania elektrostatycznego stosowana jest w urządzeniach zwanych odkurzaczami. Urządzenia te wykonane są z elementów podstawowych łączonych ze sobą w celu uzyskania żądanej objętości oczyszczanego powietrza. Podstawowy element posiada zakres wydajności od 240 do 350000 stóp3 (6,7 do 9800 m3) na minutę. Uproszczony układ prostownika, który dostarcza wysokie napięcie do odkurzaczy. Transformator podwyższa napięcie sieci do wartości 7 kV. Napięcie to jest prostowane przez dwa kenotrony pracujące w układzie podwajacza napięcia, które zasila odkurzacz. Niezbędne urządzenia pomiarowe i zabezpieczające prostownik pokazano na schemacie od strony zasilania.
URL:
http://websystem.pl
Data:
2015-01-12

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Dystrybutor falowników

W listopadzie 1895 roku Wilhelm Konrad Rontgen fizyk niemiecki odkrył tajemnicze promienie, które przenikały przez ciało, drewno i metal. Ponieważ nie mógł on wytłumaczyć zjawiska użył symbolu matematycznego X dla nieznanych promieni nazywając je promieniami X. W czasie dokonania swego odkrycia Rontgen przeprowadzał doświadczenia z lampą Crooksa, wypełnioną gazem bańką szklaną w kształcie gruszki, mającą płytkę aluminiową (zimną katodę) z jednego końca i podobną płytkę umieszczoną w odległości kilkunastu centymetrów od wierzchołków lampy, jako anodę. Wysokie napięcie przyłożone do elektrod dawało wyładowania Towsenda. Elektrony emitowane z zimnej katody na skutek bombardowania jej dodatnimi jonami uderzały w ścianki szklane przeciwległego końca lampy i wytwarzały promienie X, zwane obecnie promieniami rentgenowskimi.
URL:
http://www.falownik.info
Data:
2015-01-12

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Serwis falowników LG

Włączenie kenotronów do obwodu zapobiega przepływowi szkodliwego prądu zwrotnego. Transformatory i kenotrony tworzą w tym przypadku jeden izolowany zestaw. Lampa jest skutecznie ekranowana i załączona do wyżej wspomnianego zestawu przy pomocy izolowanego kabla z metalowym pancerzem lub metalowym oplotem wewnątrz izolacji. Dwu połówkowe prostowanie może być zapewnione przy pomocy dwóch lamp prostowniczych załączonych do transformatora z wyprowadzanym zaczepem środkowym lub przy pomocy układu mostkowego z czterema kenotronami. W opisanych wyżej obwodach zasilania, maksymalna wartość napięcia panującego między katodą i anodą lampy rentgenowskiej równa się wartości maksymalnej napięcia wtórnego transformatora.
URL:
http://www.falowniki.shop.pl
Data:
2015-01-12

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Cennik falowników

Z metodami dyfrakcyjnymi związana jest ściśle mikroradiografia polegająca na wykonywaniu radiogramów szczególnie cienkich warstw materiałów. Radiogramy wykonuje się w metalurgii w celu pogłębienia badań warunków powierzchniowych przeprowadzanych do tych pór metodą mikrofotograficzną. Równie dobrze, jak w metalurgii, radiografia może znaleźć zastosowanie w przemyśle chemicznym. W zastosowaniach tych używa się lamp o napięciach rzędu 6 do 9 kV.
URL:
http://www.napedy.ppp.pl
Data:
2015-01-12

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

naprawa falownika

Prąd o kierunku jak zaznaczono wytwarza strumień magnetyczny skierowany w prawo. Na elektrony e poruszające się równolegle do osi cewki i równolegle do strumienia nie działają żadne siły. Jeśli jednak elektrony wchodzą, w pole magnetyczne pod kątem działa na nie składowa siły prostopadłej do indukcji B. Ta siła dąży do spowodowania ruchu elektronów po łuku okręgu prostopadłego do osi . W tym samym czasie elektrony przenoszone są w prawo z prędkością równą równoległej do osi cewki składowej prędkości początkowej. Wypadkowy tor ruchu jest torem śrubowym .